Archa Chantal

» Úvodní stránka » Organizační struktura »

Organizační struktura

Správní orgány Nadace Archa Chantal

V souladu s platnými právními předpisy a statutem Nadace Archa Chantal jsou jejími orgány:

  • Správní rada Nadace Archa Chantal
  • Dozorčí rada Nadace Archa Chantal

Správní rada je nejvyšším orgánem Nadace Archa Chantal, který rozhoduje o zásadních otázkách, týkajících se koncepce strategie a činnosti nadace.

Složení Správní rady Nadace Archa Chantal:

předseda:Chantal Poullain-Polívková
místopředseda:Marta Kubišová
člen:Mgr. Beata Rajská

Dozorčí rada Nadace Archa Chantal je kontrolním orgánem nadace. Na svých zasedáních se zabývala zejména kontrolou hospodaření nadace, kontrolou nakládání s finančními prostředky.

Složení Dozorčí rady Nadace Archa Chantal:

předseda:Michal Babák
místopředseda:JUDr. Martin Bjalončík
člen:Marek Škarpa

Management Nadace Archa Chantal

Management nadace uplatňuje pravomoci delegované správní radou. Zodpovědnost a kompetence jednotlivých členů vedení nadace vyplývají z platné legislativy, jsou upraveny statutem, organizačním řádem a kompetenčním a podpisovým řádem.

Ředitel: Mgr. Tereza Blažková

Vedoucí kanceláře: Ing. Katarína Hoffmannová


Chci přispět

číslo účtu:
27- 9427940297/0100


Děkujeme!

číslo účtu: 27- 9427940297/0100

Archa Chantal Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1, e-mail: info@archa-chantal.cz